Wyszukiwarka

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

2/TP/24 Obsługa portierni bramy głównej szpitala przez specjalistyczną firmę ochroniarską. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Usługi 2024-04-08 2024-04-08 Wioleta Biernat-Kabzińska
1/TP/24 Sprzedaż i dostawa głowic do fakoemulsyfikacji do aparatu EVA i zestawów bimanualnych. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-04-08 2024-04-08 Wioleta Biernat-Kabzińska
71/TP/23 Sprzedaż i dostawa papieru i materiałów eksploatacyjnych Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-04-08 2024-04-08 Wioleta Biernat-Kabzińska
66/TP/23 Odczynniki, materiały zużywalne, materiały kontrolne wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań hematologicznych oraz płynów z jam ciała. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-04-08 2024-04-08 Wioleta Biernat-Kabzińska
61/ZPN/23 Zakup sprzętu medycznego stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-08 2024-04-08 Wioleta Biernat-Kabzińska
53/ZPN/23 Sprzedaż i dostarczenie soczewek, materiałów wiskoelastycznych, noży mikrochirurgicznych, materiałów jednorazowych, barwników, narzędzi oraz implantów jaskrowych Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-08 2024-04-08 Wioleta Biernat-Kabzińska
45/TP/23 Sprzedaż i dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-04-08 2024-04-08 Wioleta Biernat-Kabzińska
42/TP/23 Sprzedaż i dostawa probówek oraz systemu zamkniętego do pobierania badań Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-04-08 2024-04-08 Wioleta Biernat-Kabzińska
65/TP/23 Zakup systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-04-08 2024-04-08 Wioleta Biernat-Kabzińska
3/TP/24 Wykonanie projektu technicznego przebudowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Usługi 2024-02-05 2024-02-05 Agnieszka Szynkowska
11/ZPN/23 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala o łącznym szacunkowym wolumenie 1440 MWh. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-01 2023-06-01 Agnieszka Szynkowska
55/ZPN/22 Sprzedaż i dostawa implantów oraz akcesoriów ortopedycznych Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-14 2023-03-14 Agnieszka Szynkowska
53/ZPN/22 Sprzedaż i dostarczenie soczewek płynu wiskoelastycznego, materiałów zużywalnych i narzędzi mikrochirurgicznych okulistycznych Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-23 2022-12-23 Izabella Ciszewska
39/ZPN/22 Sprzedaż i dostawa implantów i endoprotez ortopedycznych oraz wyrobów do zabiegów ortopedycznych. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-11 2022-10-11 Izabella Ciszewska

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa